"Snart hyr man ut kontor à la Uber"

AdobeStock_91512184.jpeg

"IoT-ifierade" fastigheter, snart verklighet?

Johan Falk är ansvarig för Intels IoT Ignition Lab i Sverige. Han ser sakernas internet som en självklar del i alla framtidens branscher. Där finns möjligheter att kombinera affärsnytta, hållbarhetsnytta och sänkta kostnader, och gör det även möjligt att driva transformationen mot fossilfritt, menar han.  

Det svenska innovationscentret som Johan Falk ansvarar över introducerades 2014 och är beläget i Kista utanför Stockholm. Det är ett av företagets åtta globala IoT-innovationscenter i Europa och de diverse centrerna riktar in sig på olika saker. I Sverige fokuseras det mycket på smarta byggnader, städer och kommunikation medan det i exempelvis Storbritannien läggs mycket kraft på retail. På så sätt kan de smidigt sprida projekten och idéerna mellan innovationscentrerna.
Det ger möjlighet att dela våra resultat och lyfta ut på flera marknader vid rätt tidpunkt vilket ger mervärde för våra partners och kunder.

Intel ser Internet of Things som ett av deras viktigaste tillväxtområden. Det gör företaget då de anser att allt som kan kopplas till internet i princip kommer att göra det. De ser ett starkt behov av att både driva på innovation och att samarbeta med de ledande innovationsbolagen. Genom konkreta piloter med slutkunder, mindre och större företag samt forskningscenter går man från innovation till ”proof points”, det vill säga att man bevisar nyttan för att sedan kunna ta det till global skalning. Några av de större företagen som Intel arbetar med är Ericsson och TeliaSonera och några av nätverken på forskningssidan som de samarbetar med är SUST, SMSE och SICS. De är också med i IoT Sverige.

Det finns möjligheter till att både skapa hållbarhetsnytta och affärsnytta med IoT. Det går också hand i hand med att driva transformationen mot fossilfritt. Varje industri kan med hjälp av digitaliseringen möjliggöra en transformation och det finns förutsättningar för traditionella branscher att gå mycket snabbare.

Till exempel tror jag att det i framtiden blir vanligare med att interaktivt kunna hyra ut kontorsyta på samma sätt som Uber gör med taxitransport - vilket gör att man kan öka användningen radikalt. Man kan drifta fastigheter som blir ”IoT-ifierade” på ett mycket mer effektivt vis. Det kan både möjliggöra bättre arbetsplatser och minimera energislöseri. Underhåll kommer ske när saker behöver servas och strax innan, och inte enligt förbeställda rutter. Detta innebär en minskning av energi och kostnad – och samtidigt en bättre tjänst.

Johan_Falk_Intel_bild-731x1024.jpg

En utmaning för Sverige är att bli bättre på att skala ut sina lösningar, menar Johan Falk.

Hur ligger Sverige till inom IoT?

Vi har en fantastisk möjlighet då vi har mycket bra innovation i landet. Det finns många bra innovatörer och vi har en mogen mobilitets- och bredbandsinfrastruktur. Vi har också mogna användare kring it både när det gäller företag och förvaltning men även de privata användarna. Utöver det har vi en bra förmåga att samverka och dela information med varandra vilket kan gynna oss nu eftersom framtidens lösningar handlar om öppen innovation. Där finns en potentiell konkurrensfördel.

Finns det inga nackdelar i Sveriges fall?

Vi är innovativa men vi är inte så bra på att skala ut lösningar, där har vi en utmaning. Hur lyckas vi bättre med att göra bra innovationer till lösningar som vi kan skala ut globalt?  

3 juni 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng