Göteborgs stad räddar nätbarn

ann-charlotte ohlsson1 pixlr.jpg

Ann-Charlotte Ohlsson från Göteborgs stad ser ingen anlending att inte gå med i Netclean.

Företaget Netclean utvecklar tekniska lösningar som upptäcker, spårar och blockerar barnpornografiska bilder och filmer. Runt årsskiftet började Göteborg använda sig av tekniken.
– Fler kommuner och företag borde installera en dylik programvara för att skydda barnen, säger Ann-Charlotte Ohlsson, projektledare på Göteborgs stad. 

En av de senaste kommunerna, och den hittills största i landet att börja använda Netclean, är Göteborg. Där är majoriteten av bolagen och förvaltningarna med i vad som kallas it-plattform, och systemet är utrullat på 33 000 datorer. De som inte är med i plattformen kommer successivt att själva implementera programvaran.

– För barnens skull hoppas vi att fler kommuner installerar en dylik programvara. Vi gör ju detta för att skydda barnen, inget barn skall behöva uppleva dessa brott, säger Ann-Charlotte Ohlsson, Göteborgs stad.

NetClean startades genom att Christian Berg, vd och en av grundarna av företaget, läste en artikel som handlade om industrin kring sexuellt övergreppsmaterial på barn. Han tänkte att vet man vilka bilderna är så borde man också kunna hitta och stoppa dem. Berg började utveckla en programvara, och på den vägen är det. Sedan grundandet har dock mycket hänt.

 Mängden material ökar för att inget försvinner på internet, allt finns kvar och utökas med mer. Det har också ökat mycket sedan alla fick tillgång till smartphones, vilket har förenklat produktionen av material oerhört, säger Oscar Pettersson, Channel Manager på Netclean.

Personer som håller på med det här söker sig också ofta till miljöer nära barn såsom lärare, läkare och idrottsledare.

Oscar Pettersson, Netclean

Företaget kom för ett tag sedan ut med en rapport innehållandes enkätsvar från 368 poliser från 28 länder. I den menade 81 procent av poliserna att bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn har ökat de tre senaste åren - och 80 procent att de hanterar fler fall samt mer material per fall. Enligt statistik begår 50 procent av de som har dessa sorters material på sin dator också egna sexuella övergrepp på barn.

 Det finns studier som visar på ännu högre siffror - 50 procent är en säker siffra. Så vi vill att så många organisationer som möjligt, offentligt och privat, går in och jobbar med detta. Personer som håller på med det här söker sig också ofta till miljöer nära barn såsom lärare, läkare och idrottsledare, därför är offentlig sektor väldigt viktigt. Vi räknar med att en till två av 1000 anställda tittar på barnpornografiskt innehåll, säger Oscar Pettersson.

Oscar Pettersson.jpg

Oscar Pettersson anser att jobbdatorn är extra privat. Den använder inte andra familjemedlemmar lika ofta, därför är det stor chans att hitta pornografiska brott där.

Rent tekniskt fungerar det så att de bilder som polisen klassificerar som olagliga får ett hashvärde, ett digitalt fingeravtryck, som sedan går in i den databas som NetCleans produkter använder sig av. När någon hanterar bilder eller filmer som finns i databasen går ett larm. Det innebär att man kan vara säker på att programvaran endast reagerar på material som polisen har tittat på och bedömt som olagligt. Högsta fokuset ligger på att rädda barn från att utsättas för övergrepp.

Varför har inte alla redan det här, Oscar Pettersson?

 Det finns ofta en brist på kunskap om att det här problemet faktiskt existerar, att det är så vanligt som det är, och om den viktiga roll som organisationer i både offentlig och privat sektor spelar. Det finns också en del som tror att de genom sitt webbfilter redan har ett skydd på plats. Men vi ser ett ökat intresse och att fler och fler börjar få förståelse för och kunskap om den här frågan. Det är först när alla hjälps åt – polis, industri, välgörenhetsorganisationer och offentliga och privata organisationer – som man kan göra verklig skillnad, säger han. 

27 juni 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng