Glöm IoT-tekniken och satsa på affären

Iot_Umea_960x640.jpg

Undvik att förblindas av rolig teknik och fokusera på affärsnyttan. Det är nyckeln till en lyckad IoT-lösning enligt forskare vid Umeå universitet.

Internet of things ger företagen helt nya möjligheter att utveckla affärsnyttan. Därför håller forskare vid Umeå universitet på att ta fram en guide för företag med fokus på den affärsmässiga delen av IoT, och även om man precis kommit till analysfasen i arbetet har man redan identifierat flera framgångsfaktorer.

UlrikaWestergren_960x640.jpg

Ulrika H. Westergren, filosofie doktor, studierektor och projektledare vid institutionen för informatik vid Umeå universitet

– Bra IoT-lösningar kommer ur kundnyttan och vad man själv får ut av det. Det är lätt att tappa fokus och stirra sig blind på tekniken, men det gäller att hitta olika sätt att utveckla affärsmodellerna. Tekniken är också viktig, att den är säker, robust och fungerar i olika miljöer, men det är nyttan för kunden och i de egna leden som är viktigast, säger Ulrika H. Westergren, filosofie doktor, studierektor och projektledare för guiden vid Institutionen för informatik, Umeå universitet.

I studien har man granskat ett tjugotal svenska företag i olika storlekar och inom olika branscher för att lära sig av deras resa. Några har kommit långt medan andra visserligen är nyfikna men inte kommit lika långt.

– Det vi ser är att insamlande av data är grunden för IoT och sedan handlar det om att analysera denna så att man kan omvandla det till tjänster. Ta ett företag som Electrolux till exempel. Om de kopplar upp sina tvättmaskiner kan de dels se vad som händer med maskinerna och hur de mår så att de kan erbjuda en högre tillgänglighet för kunderna, dels får de direkttillgång till ett enormt dataunderlag som kan användas för produktutveckling. Dessutom kan de organisera sin servicefunktion så det gör även nytta i de egna leden, säger Ulrika H. Westergren.

Spännande branschöverskridande lösningar

Hon menar att vi i framtiden kommer att se allt fler horisontella affärslösningar, och framför allt tvärs över branschgränserna.

– Man kommer att titta på gemensamma lösningar där man använder samma data på olika sätt. Telia Sense är ett bra exempel. Där kopplar man upp bilen för att kunna läsa av data om bland annat körstil och har i ett första led knutit till sig försäkringsbolag som Folksam och Bilia. Man kan också tänka sig att det skapas tjänsteerbjudanden från helt andra aktörer med bilen som plattform. Positionsdata kan till exempel både användas till stöldskydd och till ecodrivingtjänster. Det skapas alltså helt nya marknader där det tidigare inte funnits beröringspunkter, säger Ulrika H. Westergren.

Man bygger in allt mer intelligens i sensorerna längst ut.

Ulrika H. Westergren, filosofie doktor, studierektor och projektledare vid Umeå universitet

Idag är det många som samlar in data för att man kan och för att det kan vara bra att ha längre fram men utan att riktigt veta vad man ska göra av den. Där kommer ny teknik att hjälpa till.

– Man bygger in allt mer intelligens längst ut, i sensorerna, för att lättare få relevant data. Istället för att läsa av temperaturmätare var tionde sekund där temperaturen är konstant är det bättre att sensorn själv rapporterar när det är en avvikelse. Det är redan enormt mycket data att samla in.

Med den allt mer uppkopplade världen är det naturligt att diskussionen om integritet och säkerhet följer med.

– När hela vår miljö blir uppkopplad är det mycket data om oss som samlas in och då är det viktigt att diskutera integritetsaspekten. Det vi ser är att gränsen för vad som anses vara okej flyttas framåt hela tiden, frågan är hur långt man kan gå. Där måste man föra en diskussion om hur vi bäst tar tillvara teknikens möjligheter och samtidigt värnar den personliga integriteten och skapar nytta, säger Ulrika H. Westergren.

Tre steg till en lyckad IoT-lösning

  • Se över ditt erbjudande. Du måste ha god kännedom om din egen organisation, teknikutvecklingen och inte minst kundernas verklighet.
  • Hitta nätverkspartner. Bra IoT-lösningar skapar man med andra. Till och med de stora företagen använder sig av nätverkspartner.
  • Förändra din affärsmodell. Baserat på data kan du diversifiera genom att tjänstefiera, men det kräver att du agerar på din data.

21 juni 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerodigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng