Skolan som delar läxor via molnet

ekillaskolan-1.jpg

I Sigtuna kommun satsar Ekillaskolan på digitala verktyg för att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. Rektor Sara Viljosson använder själv molnlösningar för att dela planering, närvarouppgifter och vissa läxor med föräldrarna.

Den digitala utvecklingen har gett pedagogerna helt nya möjligheter att individanpassa undervisningen och stötta alla elever att nå så långt som möjligt, berättar rektor Sara Viljosson. När hon i våras hörde talas om arbetet med Sigtunaboxen* och kommunens digitala satsning sökte hon jobbet som rektor för Ekillaskolan.

– Sigtunaboxen ger en trygghet och långsiktighet åt skolverksamheten, men också stor frihet då varje skolenhet kan använda de verktyg som finns på ett optimalt sätt, menar Sara Viljosson.

Förstärker lärandet

Grunden i skolans verksamhet är att hjälpa varje elev att nå sina kunskapsmål.
– Tekniken är inte lösningen på allt, men med de fantastiska program och appar som finns har vi tillgång till hjälpmedel som skapar helt nya förutsättningar för lärande, säger Sara Viljosson.

ekillaskolan-2.jpg

Sara Viljosson, rektor på Ekillaskolan.

Som exempel nämner hon att eleverna får sina texter upplästa av programmet Claroread och därmed lättare kan tillgodogöra sig texten. Ett annat exempel är att lärarna har lagt hela sin kursplanering i Microsoft Onenote och på så sätt gett eleverna förutsättningar att arbeta på sin nivå, i sin egen takt.

– Läraren går in i programmet, bedömer elevens arbete och leder det framåt med kommentarer och förslag på förbättringar i realtid. Det ger pedagogerna nya möjligheter att individanpassa undervisningen och stötta alla elever att nå så långt som möjligt.

Gillar att jobba digitalt

Sara Viljosson är med i chatforum på Facebook, twittrar och kommunicerar oftast via molnlösningarna Office 365 och Microsoft Sharepoint istället för mail.

– Jag gillar att jobba digitalt och tycker att det är viktigt att vi lever som vi lär. Office 365 och Sharepoint gör det möjligt att dela dokument och vara transparent, till exempel dela planering, närvarouppgifter och vissa läxor med elevernas föräldrar.

I höstas, när elever från årskurs 7 i Sigtuna började arbeta med surfplattan Surface 3, tog skolorna nästa steg på sin digitala resa.

– Det skapar helt nya förutsättningar att dela dokument och uppgifter mellan elever och lärare och stimulerar samarbete, säger Sara Viljosson.

Positiva resultat inspirerar

Lärarna får hon med sig genom den digitala förändringen med dialog, ett tillåtande klimat och att då och då påminna om att varje steg är ett steg framåt.

– Det är viktigt att man vågar prova nya sätt att jobba. Det kommer självklart att bli fel ibland. Då får vi omvärdera, utvärdera och bygga vidare. Lärare är villiga att göra hur mycket som helst för sina elever. Ser de att kollegorna får resultat med sina digitala verktyg vill de själva testa.

Utvecklar lärare och elever

Sigtunaboxen är en satsning för måluppfyllelse för alla elever i Sigtuna kommun. Fokus ligger på att utveckla lärarnas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga att se sin egen kunskapsutveckling och lärandeprocess. Satsningen innehåller tre delar; bedömning för lärande, informations- och kommunikationsteknik samt språkutvecklande arbetssätt.

23 maj 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Markus Wilhelmsonit i skolanFoto Jimmy Eriksson

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng