Ny metod fångar upp dyslexi tidigt

optolexia.jpg

Modern teknik med ögonrörelsemätning gör det möjligt att fånga upp lässvaga barn redan på ett tidigt stadium. Det svenska företaget Optolexia levererar nu en screeningprocess färdig för kommuner och skolor att köpa in.

Att hitta barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har länge varit en lång process som krävt mycket tid och en subjektiv bedömning av en pedagog. Nu finns en ny metod utvecklad av företaget Optolexia som med stor noggrannhet kan hitta barn i riskzonen, och det på några minuter. I grunden handlar det om att registrera ögonrörelser när barnet läser två korta texter.

– Barnen får sätta sig framför en dator som skickar ut infrarött ljus. Kameror som är känsliga i det spektrat fångar upp reflexerna mot ögat. Vinkeln mellan reflexerna och pupillen gör att man kan räkna ut hur ögonen rör sig och mönstren jämförs sedan mot en modell vi har byggt, säger Gustaf Öqvist Seimyr som är en av forskarna bakom modellen.

Svensk teknik i botten av metoden

Tekniken för ögonrörelseinspelning levereras av svenska Tobii och Optolexias algoritmer bygger på inspelningar från tusentals barn i årskurs 1 till 3. Ur den har man kunnat bygga en statistiskt säkerställd metod för att identifiera typiska ögonrörelser för de som har svårt att läsa. Idag menar Optolexia att man med 95 procent säkerhet kan fånga in lässvaga och utesluta dem som har andra problem.

– Ju mer kvalitetsdata vi samlar in desto bättre kan vi förfina metoden. Skulle vi bygga en modell för vuxna skulle den förmodligen vara ännu mer träffsäker eftersom skillnaden på lässvaga och lässtarka blir ännu större där, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

Bakom tekniken ligger ett fyraårigt forskningsarbete som i sin tur stödjer sig på ytterligare tjugofem års forskning. Till skillnad från traditionella metoder där barnet ska följas upp under lång tid och bedömningar göras av en pedagog är Optolexias metod objektiv. Den innebär inte heller något analytiskt efterarbete av resultatet utan alla resultat levereras i rapportform.

– Det finns många uppfattningar rörande metoder, definitioner och åtgärder kring ämnet dyslexi. Vår metod vilar på gedigen forskning. Vi screenar barnen på uppdrag av exempelvis skolor och kommuner. Sedan är det upp till den som köpt den färdiga processen vad de vill göra av resultatet, men poängen är att fånga upp problem tidigt för att kunna sätta in resurser i tid, säger Lars Lengquist, kommunikationsansvarig och designer på Optolexia.

16 maj 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroit i skolan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng