Gå från molnlagring till komplett tjänstekatalog

Gå-grån-molnlagring.jpg

Det finns många fördelar med att gå från enkla molnlösningar till verksamhetsnära tjänster i en självbetjäningsportal, men hur vet man när organisationen är redo? Jonas Emilsson, affärsutvecklare, ger sina bästa tips för en lyckad övergång. 

Många företag har redan hybrida it-lösningar, men har svårt att ta steget till mer verksamhetsnära tjänster. Alla företag är inte heller redo att ta det språnget utan det hänger till stor del på mognaden hos it-avdelningen, menar Jonas Emilsson, affärsutvecklare på Atea.

– Det finns ett par varningssignaler hos ett företag som gör att man kanske ska avvakta med att ge sig på en tjänstebaserad katalog. Det första är att det är ett extremt teknikdrivet företag där it-avdelningen köpt hem servrar som de vill ”göra något fränt” med. Då har de inte förstått det där med verksamhetsnära tjänster och tillämpad teknik, säger Jonas Emilsson.

Någon måste äga tjänsterna, inte bara it-avdelningen.

Jonas Emilsson, affärsutvecklare, Atea

Andra varningstecken kan också vara det raka motsatta, ett företag med låg teknikmognad. Där ser man ofta inte vinsten med att transformera driften.

– Ibland tänker man inte på tjänstekatalogen och att någon måste äga tjänsterna. Det blir ofta att it-avdelningen sköter allt även om de inte är ansvariga för själva tjänsterna. Det är ingen bra grund för en framgångsrik implementation av en självbetjäningsportal, säger Jonas Emilsson.

Om ett företag däremot kommit till ett skede där verksamheten ställer krav på it-avdelningen snarare än att den senare stipulerar vad som ska ske kan det vara dags att se över en riktig tjänstekatalog.

– I en modern verksamhet är det produktionschefer och andra som är verksamhetsnära som kommer till it-avdelningen och säger att vi har de här önskemålen och de här kraven. När man har innehåll och teknik klart för sig kan man börja bygga systemet, säger Jonas Emilsson.

Nödvändig avgränsning

För att klara transformationen från molnbaserad it till tjänsteleverans finns det ett par steg att tänka på.

– Först gäller det att definiera vilka tjänster som ska finnas, vilket innehåll de ska ha och vilken nivå på SLA som gäller. När man har det har man till slut beskrivit funktionen. När man gjort det bör man avgränsa projektet så att det inte blir för stort. Då blir det besvärligt att leverera samtidigt som kostnaden kan sticka iväg, säger Jonas Emilsson.

Att tilldela organisatoriska roller är också viktigt för en lyckad implementation. Molnarkitekter ansvarar för den tekniskt övergripande strukturen medan molnadministratören håller fokus på självbetjäningsportalen och ser till att nya tjänster läggs till och uppdateras.

– Jag tycker också att man ska använda etablerade tillverkare som kommer att finnas där under hela livscykeln. Inom molnteknik dyker det upp många dagsländor och då är risken stor att kunden står med allt ansvar när leverantören försvinner. En annan viktig punkt är att hålla produktionen separat från test och utveckling. När kunden väl gått i produktion är det svårt att utveckla tjänsten utan att man har en testmiljö etablerat vid sidan av produktionsmiljön, säger Jonas Emilsson. 

19 maj 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerodigit

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng