Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Voister förklarar

Hur fungerar en blockkedja och vilken är nyttan för verksamheten?

Många experter menar att de innebär en lika stor revolution för samhället som internet självt. Andra vill använda dem för att påskynda och säkerställa transaktioner. Blockkedjor är en av de hetaste trenderna just nu, och Voister förklarar varför.

Tänk dig en kedja av olika informationsblock där en logg av någon form av transaktion är lagrad i varje block. Förutom själva informationen finns ett digitalt fingeravtryck som verifierar blockets innehåll samt spår av föregående block. Blocken är krypterade med anonymiserade nycklar och lagras på distribuerade nätverk där de hela tiden kontrolleras av alla vilket ger total transparens. Blocken är helt innehållsoberoende vilket innebär att du kan koda in vilken information du vill i blocken.

Vad är fördelen med blockkedjor?

En av de största fördelarna med blockkedjor är att de är i princip omöjliga att falsifiera. Eftersom transaktionerna lagras på servrar där alla kan granska dem är det omöjligt att ändra på informationen i efterhand. Korruption och annat fusk blir alltså mycket svårare.

Det blir också enklare att följa en transaktion eftersom hela historiken går att utläsa på ett och samma ställe.

Vad kan blockkedjor användas till?

Allt. De kan till exempel användas för att spåra diamanter från upphovsställe genom hela leverantörskedjan till slutkunden. Det kan också användas till exempelvis en individs sjukjournal. Genom att tilldela patienten själv nycklarna kan han eller hon själv bestämma hur information ska delas inom vården.

Blockkedjor skulle också till exempel kunna användas för att verifiera lönetransaktioner och skatteinbetalningar vilket skulle kunna eliminera behovet av deklarationen som ett kontrollverktyg.

Idag är blockkedjor ett hett ämne inte minst inom logistik och finansbranschen där transaktionerna är många och kraven på spårbarhet är höga.

Finns det nackdelar?

Nja, egentligen handlar det mer om att tekniken och dess tillämpningar är i sin linda. De flesta känner till Bitcoin och andra valutor som är en typ av användning av blockkedjor, men på sikt tror vissa experter att blockkedjor kan innebära en revolution för hur samhällsekonomin fungerar. Den stora vinsten ligger inte i tekniken i sig utan hur det ökade förtroendet påverkar våra affärsmodeller.

4 september 2017 Uppdaterad 9 juli 2021 Reporter Miguel Guerrero Voister förklarar Foto Adobestock

Läs mer om ämnet: