Ett samarbete mellan IBM och Voister

Säkerhet med IBM

Med IBM:s säkerhetslösningar får du det bästa av två världar: 

  • SIEM, Security Information and Event Manager, analyserar i realtid loggar med nätverksdata och annan data, kopplar ihop händelser, kategoriserar, prioriterar och rapporterar incidenter. 
  • PAM, Privileged Access Management, skyddar ditt företags privilegierade konton vilket är helt avgörande i arbetet mot cyberattacker. 

Så säkras superanvändaren

Enligt MSB:s kommande vägledning är skyddet av privilegierade konton helt avgörande mot cyberattacker. Med IBM:s Privileged Access Management-plattform kan varje organisation överträffa de högsta säkerhetskraven. 

Läs artikeln

IBM hindrar WannaCry

Antalet cyberattacker ökar snabbt mot kommuner, regioner och annan samhällskritisk verksamhet. I regel tar det 279 dagar att upptäcka och hantera ett dataintrång. IBM:s it-säkerhetsplattform ger ett förebyggande skydd mot cyberattacker.

Läs artikeln