IVO ger Lund miljonbelopp i straffavgift

Lunds Kommun Ivo

Foto: Adobestock

IVO kräver Lunds kommun på cirka en och en halv miljon kronor i straffavgift till följd av bristande it-säkerhet. Myndigheten menar att patientsäkerheten har hotats.

Enligt LIS, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, måste kommuner göra riskanalyser på it-system som är kopplade till hälso- och sjukvård. Denna analys ska även ligga till grund för en åtgärdsplan som ska sammanställas och uppdateras årligen.

Här anses Lunds kommun ha slarvat med riskanalyser av sina it-system. Därför kräver nu IVO, inspektionen för vård och omsorg, att kommunen betalar 1 450 000 i straffavgift.

Lunds kommun medger att det inte finns någon formell dokumentation för riskanalyserna för 2021 och 2022, men kommunen påpekar likväl att man arbetat aktivt för att skydda informationen i sina it-system. Det är ännu oklart huruvida beslutet kommer att överklagas.

Sanktionsavgiften kommer att tillfalla staten.

Källa: Sydsvenskan

16 september 2022 Uppdaterad 19 september 2022 Reporter Fredrik Adolfsson säkerhet

Senaste nytt

Stäng