Voister Trend 2019

Vaga mål och stora utmaningar

kvinna-jobb.jpg

Vaga mål och många utmaningar kring budget, säkerhet, rekrytering och rollen som organisationens ledande it-ambassadör. Det är några av resultaten i rapporten Voister Trend 2019. 

Intresserad av att läsa Voister Trend 2019? Ta del av hela undersökningen genom att klicka på knappen nedan.

Undersökningen Voister Trend tar pulsen på svenska CIO:er, it-chefer, utvecklare och andra i ledande position på svenska it-avdelningar. Resultaten visar en verklighet med många utmaningar kring budget, säkerhet, rekrytering och rollen som organisationens ledande it-ambassadör.  

De deltagande organisationernas it-mognad varierar, men vad som krävs för en digital förflyttning i önskad riktning sammanfattas väl av Tommy Brånhede på Region Blekinges digitaliseringsenhet som startade i januari.  

Om Voister Trend

Voister Trend är en återkommande undersökning som skickas till it-chefer, CIO:er, utvecklare och andra i ledande position på svenska it-avdelningar.  

Årets Voister Trend skickades i slutet av april till 400 personer, varav 100 har svarat. 

För varje svarande har Voister bidragit med en säker förlossning på Panzisjukhuset i Kongo. 

– It- och digitaliseringsavdelningen är inte ett självändamål. Syftet är att kärnverksamheten ska utvecklas och effektiviseras. Vi behöver förändra alla plattformar och har en jättestor resa framför oss. Bland annat med att skapa acceptans i organisationen, där det finns en viss osäkerhet kring att flytta manuella arbetsuppgifter till digitala lösningar. Det finns kort sagt en rädsla för att förlora jobbet och den har jag en stor respekt för, säger innovationsstrateg Tommy Brånhede. 

I den andra av två artiklar om Voister Trend berättar några av deltagarna hur de jobbar med säkerhet, vilka tekniker deras organisationer använder, och hur digitalisering är en framgångsfaktor för ett mer hållbart samhälle. Alla resultaten och fördjupade analyser presenteras i rapporten Voister Trend.  

Två påsar pengar 

De flesta organisationer lägger en större del av budgeten på drift och support, och mindre på verksamhetsutveckling. Men spannet är stort och om vissa lägger så mycket som 90 procent av budgeten på drift, finns också några enstaka organisationer som lägger 70 procent av budgeten på verksamhetsutveckling. För de allra flesta fördelas resurserna 70-30 på drift respektive verksamhetsutveckling 

Vi behöver förändra alla plattformar och har en jättestor resa framför oss.

tommy 45 voister.png

Även om siffrorna varierar är det tydligt att många delar Qstars uppfattning om fördelarna med två påsar pengar.  

– Som vi har det nu är support del av driften. Det vill säga den fasta delen ligger ihop och utveckling ligger som en egen del. Fördelen med två olika spår är att man kan jobba för att hålla kostnaderna för drift och underhåll nere, samtidigt som man förbättrar för verksamheten. Jag vet från andra företag att risken med att slå ihop budgetarna är att man fokuserar på utveckling, och då är det lätt hänt att snabbt hamna i en skuld med underhåll som ligger efter, säger Björn Dilton, CIO, Qstar Försäljning.

Allt svårare ha koll 

Lite förvånande svarar nästan fyra av tio i Voister Trend att de inte vet hur budgeten fördelas. Att andelen är så stor kan ha flera förklaringar. Som att många organisationer idag fördelar it-kostnaderna, till exempel för CRM-systemet, på olika delar av verksamheten.  

Över tid innebär det allt mindre kontroll på de reella kostnaderna, vilket också gör det svårt att få en exakt bild av vinsterna med nya system och lösningar.  

Det finns också goda exempel på möjligheterna att driva utveckling med begränsad budget.  

– Blekinge är litet och vi behöver samarbeta med våra grannkommuner inom projekt som digital signering. Det ett roligt och bra sätt att jobba på och vi har en bra stämning mellan kommunerna, säger Tommy Brånhede. 

Sakernas internet i topp 

IoT var det vanligaste svaret på frågan om vilka tekniker som används i produktionen, tillsammans med VR/AR och RPA. Office 365 är ett annat begrepp som går som en röd tråd genom svaren i Voister Trend.  

Idag kan inte alla underleverantörer erbjuda moderna, flexibla och säkra system för kommuner.

sirpa 45 voister.png

– Vi har två gemensamma plattformar för digitalisering. Den ena är en e-tjänsteplattform som de sju kommunerna i Kalmar län delar. Här har vi möjlighet att både lägga till e-tjänster för våra medborgare och interna tjänster för medarbetarna. Den andra plattformen är Office 365 som effektiviserar vårt arbete och bygger på ett bra säkerhetstänk. Det var skolan som började för drygt fyra sedan och deras goda erfarenheter gav ringar på vattnet, säger Sirpa Koponen, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen Nybro, som införde Office 365 för två år sedan 

Frigör arbetstid 

Möjligheterna med RPA intresserar många. Såväl de som redan har en lösning på plats och planerar att utveckla den, som de på tröskeln till en investering i smartare administration som frigör arbetstid.  

– Vi vet att verksamheten vill jobba mer mobilt men alla delar är inte på plats av teknik och rutiner som tillför värde. Vi tittar också på RPA i olika delar men det är delvis en fråga om organisationens intresse. För att en sådan investering ska lyckas kan vi starta processen men ägandeskapet och förvaltningen måste flyttas ut i organisationen, säger Tommy Brånhede.  

Kommunal frustration 

Sirpa Koponen tar också upp en utmaning när det gäller utvecklingen av nya lösningar som nog många kommuner kan känna igen sig i.  

– Idag kan inte alla underleverantörer erbjuda moderna, flexibla och säkra system för kommuner. Vi vill i allt högre utsträckning kunna hämta information från våra egna system för att bygga olika kommunala e-tjänster. Men det vill inte leverantörerna som lever kvar i en gammal värld där kommunerna haft ett fåtal system, som journalsystem och lärplattformar. Det är egentligen helt galet som det ser ut idag. Den leverantör som lyssnar och erbjuder den flexibilitet som kommunerna behöver skulle få alla kunder.  

Utmanar expertisen 

Ett proaktivt säkerhetsarbete ligger mycket högt på dagordningen för de flesta CIO:er och här visar Voister Trend en tydlig samsyn mellan deltagarna. Nästan 70 procent av intervjupersonerna anger att teknik är den prioriterade investeringen i säkerhet.

Idag har vi 93 procent deltagande i våra säkerhetsutbildningar och det är jättebra.

  

dilton 45 voister.png

Det kan tyckas oväntat givet att de flesta säkerhetsexperter är överens om användaren är den största säkerhetsrisken, och inte bör glömmas bort i arbetet med företagets it-säkerhet.  

Qstar Försäljning tillhör de 6 procent där investeringarna i säkerhet omfattar både människor och teknik.  

– Vi jobbar enligt devisen safety first på flera olika sätt, bland annat med vår tvåfaktorsautentisering, att alla datorer är krypterade, och med nanoutbildningar för medarbetarna i flera olika ämnen som rör säkerhet. Till exempel vad man ska göra om man misstänker att något är fel, och varför man inte ska klicka på okända länkar i mejl. Vi har också sockrat intresset med utbildningar som rör privatlivet, till exempel vad man ska tänka på när barnen surfar. Idag har vi 93 procent deltagande i våra säkerhetsutbildningar och det är jättebra, säger Björn Dilton.  

– Vi skickar också ut phisingmail för att testa klickrisken. Det räcker med att vi berättar att det är på gång för att medarbetarna ska bli mer försiktiga. Ingen vill vara del av den statistiken, tilläger Björn Dilton.  

Testgrupp för säkerhet 

För Nybro kommun har det digitala ekosystemet gett en bra grund för att snabbt sprida nya säkerhetslösningar i organisationen.  

– Innan införandet av Office 365 gjorde vi en hot- och riskanalys som bland annat bekräftade att det var ett bra sätt för medarbetarna att dela dokument. Vissa säkerhetsfunktioner, som Sandbox, använder vi för alla medarbetare. I andra fall jobbar vi med en modell som innebär att en testgrupp börjar jobba med en säkerhetsfunktion som vi tycker verkar bra, och sedan lägger vi till användargrupp efter användargrupp, säger Sirpa Koponen. 

It grön framgångsfaktor 

Att frågan om hållbarhet engagerar återspeglas i mångfalden svar på frågan hur digitala lösningar kan bidra till minskad klimatpåverkan.  

Några förordar en smartare användning av molnet för att minska antalet servrar som går på bråkdelen av sin kapacitet, andra vill se tydligare gröna krav vid upphandlingar, och det finns flera ambassadörer för att minska pappersförbrukningen.  

I mängden goda idéer kring digitalisering som grön framgångsfaktor finns ändå ett förslag som dominerar. Cirka 30 procent av intervjupersonerna anger ett minskat resande och fler digitala möten med till exempel Teams eller Skype som vägen till ökad hållbarhet.  

För Qstar Försäljning, som ingår i en internationell koncern och har verksamhet i hela Sverige, är resfria möten en del av vardagen.  

– Resfria möten är viktigt för oss, bland annat för att vi finns på drygt tio ställen i Sverige, och det ska vara enkelt att mötas oberoende av geografiska avstånd. Vi jobbar för att få till en naturlig interaktivitet i Teams virtuella mötesrum men är på god väg, avslutar Björn Dilton.  

28 juni 2019 Uppdaterad 25 juni 2020 Reporter Anne Hammarskjöld ledarskap Foto Adobestock

Rekommenderad läsning

Stäng