Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Akademiska satsar på digitalt ledarskap

AdobeStock_66689823_2.jpg

En lång rad digitala tjänster ska förenkla för alla som söker vård i Uppsala. Men för att satsningen ska bli en framgång behöver hela verksamheten arbeta i samma riktning. Under hösten bildas en ny it- och digitaliseringsorganisation i Region Uppsala.

– Många organisationer är förvånansvärt it-omogna. Det är ett problem på flera sätt, inte minst i beställarsammanhang. Då blir bilden ”den bångstyriga it-avdelningen som bara säger nej” när det i själva verket handlar om att it inte var tillfrågade från början och den valda lösningen fungerar dåligt med befintliga system. Därför är det också viktigt på Akademiska och Region Uppsala att vi som arbetar med it och digitalisering uppfattas som en resurs och det är något vi ser fram emot att jobba vidare med, säger Annie Gozzi, avdelningschef it-infrastruktur på Akademiska sjukhuset i Region Uppsala och med lång erfarenhet som it-ansvarig i olika branscher.

Uppsala län var först i Sverige med att ta fram en egen regional digital agenda. För Region Uppsala innebär det att under de närmaste två åren sjösätta och etablera lösningar inom vården: Läkarbesök via videosamtal, tillgång till den egna journalen också inom psykiatrin, digitala kallelser och tillgång till remisser, förnyade recept och möjligheten att registrera sig vid återbesök är några av de tjänster för patienter som finns på regionen åtgärdslista med tio punkter. Dessutom driver Akademiska den uppskattade cancerpodden på nätet, där läkare, forskare och patienter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

– Med ett mer digitalt arbetssätt får vi resurserna att räcka längre och erbjuder samtidigt kommunens invånare mer flexibel vård på deras villkor. Det finns också en miljöaspekt när vi utvecklar tjänster som innebär färre resor, besök och väntetid för våra patienter

Mycket mer än it

För Annie Gozzi och hennes kollegor handlar den stora utmaningen i nuläget om att förena tekniken med medarbetarnas förväntningar och behov. Det är inte helt enkelt i en organisation som, liksom många andra, än så länge betraktar it som något mycket avlägset från den egna verksamheten och expertisen.

bild annie gozzi_2.jpg

"Chefer på alla nivåer behöver förstå att it och ett digitalt arbetssätt är en fråga för alla oavsett roll i en organisation", säger Annie Gozzi, avdelningschef it-infrastruktur på Akademiska sjukhuset i Region Uppsala.

– Vi har arbetat hårt med att utveckla en it-infrastruktur som stödjer regionens digitala agenda. Nu behöver vi jobba vidare med att utveckla ett synsätt om digitaliseringens möjligheter som omfattar hela organisationen. En utmaning här är att få med oss verksamhetscheferna och visa att ett digitalt arbetssätt är mer än bara it.

Ny ledning

Till hösten kommer en ny it- och digitaliseringschef som ska leda Region Uppsala i riktning mot större delaktighet.

– Chefer på alla nivåer behöver förstå att it och ett digitalt arbetssätt är en fråga för alla oavsett roll i en organisation och inte bara något man skickar vidare till it-samordnare eller it-kontaktpersoner. Vår förhoppning är att med tiden övertyga verksamhetscheferna om att bli mer digitala i sitt arbetssätt som ledare och få upp frågan på beslutsbordet där den hör hemma. För att åstadkomma detta kommer vi bland annat att bjuda in till regelbundna nätverksträffar. Målet är att över tid informera och inspirera hela verksamheten kring digitaliseringens möjligheter och omfattning.

Att sprida kunskap om digitalisering handlar inte enbart om att etablera användarvänliga tjänster och stöd. Säkerhet är en nyckelfråga i en verksamhet som dagligen hanterar känslig patientinformation.

– Vi lever i ett samhälle med mycket hot och risker och där en oanande person kan orsaka stor skada bara genom att klicka på en länk. Ju större kunskap som finns desto större säkerhet. Den biten får ingen glömma bort och jag skulle gärna se att alla anställda i en organisation har grundläggande it- och säkerhetskunskaper och att man även skulle ha med det i introduktionen för nyanställda.

7 augusti 2017 Uppdaterad 6 mars 2019 Reporter Anne Hammarskjöld it i vården Foto Region Uppsala, Adobestock

Rekommenderad läsning