Ny vårdapp gör hemtjänsten säkrare

vadstena.jpg

Sarah Frithiof tycker att jobbet blivit roligare och enklare sedan hon och kollegorna börjat använda Ipads med appen Viva omsorg.

Hemtjänstvårdaren Sarah Frithiof sätter sig i bilen och lägger sin Ipad på passagerarsätet. I appen Viva omsorg finns all information hon behöver om de vårdtagare hon ska besöka. Sedan i höstas är vårdappen navet i Vadstena kommuns omsorgsverksamhet.

Med några knapptryck på plattan kommer Sarah Frithiof åt sitt schema, kartor och den information om vårdtagaren som hon behöver under dagens arbetspass. Uppgifter som hon tidigare hade utskrivna på papper eller lärde sig utantill finns nu samlade i appen som utvecklats av Atea.

Basen i appen är Ilabs administrativa vårdsystem Viva.

– Hemtjänsten är en stor verksamhet. Vi gör totalt 285 besök under en dag och då är det skönt att slippa ha allt i huvudet, säger Sarah Frithiof.

Hon kör längs kullerstensgatorna som ringlar genom staden.

Vadstenas största turistmål är Heliga Birgittas kloster och slottet som härstammar från 1300- respektive 1500-talet. Staden andas historia och samtidigt finns en framåtanda i kommunen med ett blomstrande företagande. Kommunen är en viktig arbetsgivare som sysselsätter en tiondel av invånarna, huvudsakligen inom omsorg och skola. Vadstena har varit en vårdande stad sedan medeltiden och det lever kvar än idag. Men med ny teknik.

Stor investering som lönar sig

Kommunens hemtjänst och trygghetsboende började använda appen Viva omsorg hösten 2015. Det är en stor investering som kommunen beräknar blir lönsam, inte bara ekonomiskt utan genom ökad kvalitet och effektivitet. För att använda appen effektivt har Vadstena kommun köpt 32 Ipads som täcker behovet av omsorg dygnet runt.

Sofie Jansson är systemansvarig i kommunen och anser att satsningen var självklar.

– Vi behöver det här verktyget för att hänga med in i framtiden. Verksamheten förändras mycket, inte minst inom dokumentering. Kan man dokumentera på plats blir uppgiften med större sannolikhet utförd och vården blir säkrare, säger Sofie Jansson.

Omkring åttio anställda arbetar inom kommunens hemtjänst och trygghetsboende. Åldersintervallet spänner från 18-65 och kvinnorna är i klar majoritet, även om er män sökt sig till verksamheten de senaste åren.

Sarah Frithiof, som både jobbar med vårdtagarna och som samordnare, kommer precis tillbaka från dagens första vårdbesök. Som samordnare ansvarar hon för att vårdtagarna får rätt stöd och vård. Hon sätter sig vid datorn för att planera morgondagens rutter. Det finns fler än 300 vårdtagare i Vadstena kommun och varje dygn besöker personalen en tredjedel av dem, vilket innebär omfattande planering.

vadstena_1.jpg

Vadstena kommun var först i Sverige med att implementera vårdappen Viva omsorg. Under 2016 kommer systemet att börja användas av ytterligare sju kommuner. Utomlands är användningen av vårdappar stort, Holland är ett av föregångsländerna.

För några månader sedan hade Sarah Frithiofs planeringsarbete mynnat ut i ett stort antal utskrivna dokument som medarbetarna tog med sig under arbetspassen men nu finns all information samlad i appen.

– Det är en enorm skillnad och underlättar för samtliga inblandade, säger Sarah Frithiof.

– Än så länge har vi inte mätt effekten i siffror men vi har redan upplevt hur effektiv appen är. Dokumentationen kan vi sköta på plats hos vårdtagaren direkt i appen, vilket gör att vi slipper sitta i en halvtimme och dokumentera i efterhand, säger Sarah Frithiof.

I appen finns checklistor som ska bockas av. Det gör att de anställda inte glömmer något av momenten.

– Det går snabbare att komma iväg på morgonen. I appen ser medarbetaren endast sina egna besök. Tidigare fick alla en utskrift över samtliga besök, oavsett vem som skulle göra besöket.

Fördelarna blir tydliga även hemma hos de äldre. På plats hos vårdtagaren utförs vård och omsorg som tidigare, men nu markerar personalen vilka uppgifter som utförts i en checklista, exempelvis att vårdtagaren har fått sin lunch eller att matvaror inhandlats.

– Eftersom vi visar vårdtagaren vad vi gör så blir de mer delaktiga i vården, många är nyfikna och intresserade. Det finns ingen risk att vårdpersonalen ägnar mindre tid åt vårdtagaren, tvärtom. Besöken blir mer effektiva och då har vi tid att till exempel sitta ned och prata en stund, säger Sarah Frithiof.

Personalen kan också fotografera exempelvis ett sår som läggs om så att kommunens sjuksköterskor kan avgöra när de behöver göra nästa besök.

Positiva tongångar om tekniken

Bland vårdtagarna har det varit idel positiva kommentarer om den nya tekniken.

– Jag kan inte påminna mig att det är någon som har varit negativt inställd. Innan vi började använda plattorna var vi noga med att informera alla vårdtagare. Det märks att Ipad inte är någon nyhet längre, inte ens för de äldre, säger Sofie Jansson.

Även om det var en del barnsjukdomar i början, bland annat en systemkrasch på lanseringsdagen, är Sofie Jansson och Sarah Frithiof nöjda med beslutet att införa Viva omsorg.

– I och med att vi var först ut i Sverige att använda appen får man räkna med lite strul. Men allt har löst sig direkt. Atea och Ilab har hela tiden lyssnat och tagit till sig av våra synpunkter, säger Sofie Jansson.

I framtiden hoppas hon att systemet även ska implementeras i hemsjukvården eftersom de jobbar i nära samarbete med hemtjänsten. De som planerar verksamheten har också pratat om att Ipads kan vara ett smidigt alternativ för personliga assistenter som idag använder bärbara datorer.

– Även de som jobbar natt kan börja använda appen och vi undersöker hur vi kan koppla vårdappen mot kameror eller nyckelfria låssystem som gör att personalen slipper bära med sig stora nyckelknippor.

12 maj 2016 Uppdaterad 8 januari 2021 Reporter Pierre Henriksson digit Foto Patrik Svedberg

Så här fungerar Viva omsorg

 1. Säker
  Både Ipaden och appen är lösenordskyddade, endast behörig personal kan använda tjänsten. Vårdpersonalens behörighets- nivå styr vilken information de har tillgång till.

 2. Enkel
  Appen är användarvänlig enligt vårdpersonalen i Vadstena kommun. Från journalsystemet skickas daglig planering till med- arbetarna som använder plattorna.

 3. Kostnadseffektiv
  Att sköta dokumentation och klicka i utförda uppgifter på plats hos vårdtagaren innebär en stor tids- besparing. Kvaliteten på det utförda jobbet ökar och stressen minskar. Dessutom blir appen billigare
  i drift än det system som användes tidigare. Livslängden på plattorna förväntas bli längre än för de digitala pennor som användes tidigare.

 4. Lagrumsstöd
  Viva omsorg har stöd för samtliga lagrum som krävs: Socialtjänst- lagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 5. Ökad delaktighet
  Eftersom vårdpersonalen visar vårdtagarna vilka uppgifter som bockas av i plattan känner sig vårdtagarna mer delaktiga. Appen har stöd för automatisk debitering, vilket innebär att den kan kopplas till ekonomisystemet. Uppgifter om utförd vård registreras och hämtas av ekonomisystemet som automatiskt skapar en faktura till vårdtagaren.

Rekommenderad läsning

Stäng