Komplex omvärld kräver nya ledare

Digitaliseringen skapar en komplex värld som kräver ett nytt förhållningssätt till ledarskap och affärsutveckling. För att navigera i den nya världen har Gartner sammanställt fem paradoxer som hjälper oss att förstå vilka utmaningar som väntar.

Dagens mest fantastiska företagshistorier handlar om digitala företag som gått från ingenting till världsherravälde. Kraften i digitaliseringen tvingar företag och verksamheter på alla nivåer att transformeras, vilket i sin tur kräver ett nytt ledarskap. Det anser Tomas Nielsen, som i en Gartner-rapport identifierat fem paradoxer för hur den nya tidens företagsledare kan navigera förbi utmaningarna.

gartner.jpg

Tomas Nielsen från Gartner ser fler paradoxer i den digitala världen, bland annat inom säkerhet.
– Digitala startups nämner sällan något om säkerhetsaspekten trots att de många gånger lagrar känslig information som personuppgifter. Att inte fler tar säkerhetsfrågan på allvar oroar mig.

– Man kan prata om giganterna Apple, Google, Über, Alibaba med flera, men jag brukar istället lyfta fram mindre företag. De visar att det är långt ifrån nödvändigt att vara världsledande för att driva en digital affärsmodell eftersom digitali-seringen påverkar alla, säger Tomas Nielsen, forskningschef på Gartner.

Ett resultat av paradoxerna är att det digitala samhället skapar en mer komplex värld som kräver ett nytt förhållningssätt till ledarskap och affärsutveckling. I den industriella eran var optimering och effektivisering av processer betydelsefulla verktyg för att skapa lönsamhet. I en postindustriell era, där vi befinner oss nu, är det fortsatt fokus på processer, men parallellt krävs ett flöde av innovationer och en förmåga att kontinuerligt addera nya tjänster. Tomas Nielsen kallar det ett bimodalt förhållningssätt.

– Att hantera it på ett endimensionellt sätt fungerar inte längre eftersom it har flera roller i en organisation. Det handlar inte om det ena eller det andra, det krävs ett långsiktigt digitalt engagemang på flera nivåer.

Komplexa it-frågor kräver kompetens

Att hantera komplexa it-frågor kräver kompetens, vilket är en bristvara i de flesta länder. Tomas Nielsen berättar att 66 procent av de tillfrågade i Gartners årliga undersökning, där 3 000 it-chefer intervjuas, anser att bristen på it-kompetens ligger på krisnivåer. Störst brist på kompetens råder inom it-säkerhet.

– Digitala affärer skapar enorma möjligheter men många har inte ännu fullt begripit de massiva implikationer digitaliseringen för med sig. Att förstå detta borde vara högsta prioritet för alla it-chefer, säger Tomas Nielsen.

Samtidigt är det här ett tillfälle för it-chefer att bli den digitala ledaren i sin organisation. Gartners undersökning visar också att 40 procent av ledarna redan tagit steget. Många it-chefer anställer en teknisk ledare för att hantera infrastrukturen, CIOO, för att själva kunna ta rollen som CDO, Chief Digital Officer.

– Behovet av människor som är beredda att leda digitaliseringen är enormt. Att anta utmaningen eller avstå handlar om ett personligt val.

19 maj 2016 Uppdaterad 19 november 2019 Reporter mats lundström ledarskap Foto TOBIAS BJÖRKGREN

5 paradoxer påverkar det digitala ledarskapet

Tomas Nielsen och Patrick Meehan vid Gartners digitala forskningsteam med affärsfokus har sammanställt fem paradoxer för det digitala ledarskapet. De använder termen paradoxer för att visa att till synes motsatta företeelser hjälper oss att förstå en specifik utmaning.

  1. Optimera och förnya samtidigt. Ett starkt ledarskap är nödvändigt för att hantera konkurrensen och digital teknik är avgörande för att klara utmaningen. Förmågan att fokusera på den dagliga verksamheten måste kombineras med modet att ständigt utmana affärsmodellen.
  2. Konkurrera snabbt med långsiktiga erbjudanden. Det gäller att ta tillvara på de plötsliga men övergående affärsmöjligheter som uppstår i den digitala världen. Att vara flexibel nog att ta tillvara på nya möjligheter och affärsmodeller måste balanseras mot vikten av att vårda befintliga kundrelationer.
  3. Integrerade erbjudanden med en avsändare. Marginalkostnaden för att erbjuda nya digitala tjänster är låg. Låt samarbetspartners utveckla de nya digitala tjänsterna men det är din egen verksamhet som levererar den nya tjänsten. Metoden att låta partners utveckla nya erbjudanden, vi kallar det digitala partnernätverk, kräver en ny typ av ledarskap.
  4. Leverera värden över tid. I den industriella eran utvecklades produkten innan försäljning inleddes. I den postindustriella eran är försäljning utgångspunkten för att leverera fler tjänster över en längre period. En digital produkt är en långsiktig relation som förstärker nyttan över tid genom att kontinuerligt addera nytt värde.
  5. Nyttan före tekniken. Dagens it-chefer måste kunna hantera förhållandet mellan teknik och värdeskapande. Integrering av teknik i en produkt eller tjänst bör vara osynlig eftersom kunder i allmänhet inte fokuserar på tekniken utan på det värde och den nytta som tekniken tillför.

Rekommenderad läsning

Stäng