Mod och beslutsfattande

Mod och att våga fatta beslut är två egenskaper som kännetecknar en bra it-beslutsfattare enligt årets svarande i Voister CIO Analytics. Det kan vara exakt vad som har krävts för att möta pandemins utmaningar med distansarbete under årets gång. Framöver vill svenska CIO:er prioritera samverkan och närhet till verksamheten. Kommande säkerhetsinvesteringar sker främst inom teknik, människor samt processer. Dessa slutsatser och mycket mer finns att läsa i årets Voister CIO Analytics. Välkommen att ta del av rapporten.

I årets rapport får du ta del av statistik från årets undersökning, samband och trender som identifierats med hjälp av datadriven analys, djupintervjuer inom olika teman och reflektioner från författarna.

Tänk till!

Vad kommer du att ta med dig från rapporten? Glöm inte att själv reflektera och dra dina egna slutsatser kring innehållet. Hur kan du använda analysen för kommande beslut i ditt arbetsliv?